Informatie betreffende bestemmingsplan huizen Leger des Heils

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat het  gebruikmaken van flexplekken door ambulante medewerkers van het Leger des Heils in strijd is met het bestemmingsplan van deze woningen. Hier is tijdens de vergaderingen van de begeleidingscommissie al eerder aandacht voor gevraagd. Daarnaast hebben twee buurtbewoners de gemeente Zwolle verzocht het huidige bestemmingsplan te handhaven.

Afgelopen week hebben de leden van de begeleidingscommissie van het Leger des Heils de volgende melding gekregen van de de clustermanager Wim de Water:

In overleg met de Gemeente Zwolle is door het Leger des Heils besloten geen bestemmingsplan wijziging aan te vragen. Uiterlijk 1 september a.s. zullen de flexplekken aan  ten Busschekamp worden opgeheven. Er zal slechts kantoor worden gehouden door de woonbegeleiders
van de bewoners van Fast Forward voor afspraken die zij aan Ten Busschekamp hebben.
Vervolgens zal in de komende maanden bekeken worden hoe een plezierige, leefbare en veilige woonbuurt zoveel als mogelijk gewaarborgd kan blijven.
Tijdelijk zal er in de weekeinden een nachtwaker worden ingezet.