Geen buitenspeeldag en Buurt BBQ dit jaar!

Helaas…

De Buitenspeeldag van 10 juni en de Buurt BBQ op 15 augustus gaan niet door!

Door de Corona noodverordeningen van de gemeente Zwolle is het niet toegestaan om de buitenspeeldag en de Buurt BBQ te organiseren.