Gratis Kinderbingo op 24 juni!

In plaats van de buitenspeeldag houdt BaBuTi op 24 juni een

GRATIS KINDERBINGO!

Op 24 juni van 15.00 tot 16.00 uur op het grasveld aan de Bastertkamp!

Let op: omdat dit een kinderfeest is mogen wij deze gratis kinderbingo organiseren. Deze moet geheel voldoen aan de richtlijnen van de RIVM. Kinderen boven de 12 jaar moeten zich houden aan de 1,5 meter regel. Ouders verzoeken wij indien mogelijk niet aanwezig te zijn.

Geen buitenspeeldag en Buurt BBQ dit jaar!

Helaas…

De Buitenspeeldag van 10 juni en de Buurt BBQ op 15 augustus gaan niet door!

Door de Corona noodverordeningen van de gemeente Zwolle is het niet toegestaan om de buitenspeeldag en de Buurt BBQ te organiseren.

4 mei herdenking

De komende 4 mei zal anders verlopen dan anders ivm de maatregelen rondom Corona.

De Dam zal op enkele hoogwaardigheidsbekleders na leeg zijn en iedereen wordt opgeroepen om thuis te blijven.

Twee minuten voor 20.00 uur zal het taptoesignaal worden geblazen. Hiervoor roept het comité 4 en 5 mei alle blazers van Nederland op om de taptoe vanuit huis of tuin te blazen.

We hebben vernomen dat dat ook in onze buurt het geval zal zijn!

Mocht u dit signaal dus buiten horen dan weet u waarom het klinkt. Mocht u het graag live willen horen dan kunt u natuurlijk in uw tuin gaan staan of het raam open zetten.

CORONA: ACTIVITEITEN

De beperkingen vanwege Corona hebben helaas ook invloed op een aantal activiteiten die BaBuTi gepland heeft.
Dit zijn de aankomende activiteiten:

  • Plantjesdag 18 april wordt afgelast.
  • Buitenspeeldag 10 juni: wordt later nog beoordeeld.
  • BBQ 15 augustus: we hopen van harte dat deze nog wel door kan gaan, maar daarover is nog geen zekerheid.

Uiteraard zullen we tijdig laten weten waneer een evenement niet door kan gaan, middels een (extra) nieuwsbrief en een bericht op de website.

De algemene ledenraadsvergadering (ALV) van 16 maart gaat NIET door.

TOEVOEGING 7 april 2020:

Aangezien het er naar uitziet dat er (door de Corona crisis) op korte termijn geen fysieke ALV zal kunnen plaatsvinden heeft het bestuur besloten om vanwege de situatie de belangrijkste punten van de ALV van 2020 voor te stellen in de (komende) nieuwsbrief van april 2020. Deze (extra) bijlage zal naar de leden van de vereniging worden verzonden. Er kan tot uiterlijk 30 april op worden gereageerd via mailadres info@babuti.nl.

Gezien de laatste ontwikkelingen omtrent het Corona virus vindt het bestuur van bewonersvereniging BaButi het maatschappelijk NIET verantwoord om de Algemene Ledenraadsvergadering van morgen, 16 maart door te laten gaan.

Via onder andere onze officiële organen (website en nieuwsbrief) zal binnenkort bekend worden gemaakt of deze ALV op een later moment zal worden gehouden.

Het bestuur van bewonersvereniging BaBuTi.