Stand van zaken Fast Forward van het Leger des Heils

Tijdens de laatste vergaderingen van de begeleidingscommissie van Fast Forward zijn een aantal punten aan bod gekomen die eruit springen, namelijk het bestemmingsplan, evaluatie en overlast meldingen

In de woningen aan de Ten Busschekamp 10-14 wonen niet alleen jongvolwassenen, maar er worden ook ruimtes als kantoor (flex plekken) gebruikt. Medewerkers van het Leger des Heils, die niets met Fast-Forward te maken hebben, kunnen daar administratieve werkzaamheden afhandelen. Dit blijkt in strijd te zijn met het bestemmingsplan. Het LDH gaat nu in overleg met de gemeente. Indien het LDH de kantoor ruimtes wil blijven gebruiken als flex plekken, zullen zij een vergunning of wijziging van het bestemmingplan moeten aanvragen.  Via https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken kunt u kijken of het LDH een aanvraag heeft gedaan.

Het evaluatie verslag is in basis gereed. Na de zomervakantie komt de commissie weer bijeen en zal het verslag definitief worden gemaakt, welke ter beoordeling naar de gemeenteraad zal gaan. Zij zullen dan bepalen of de vergunning van het project Fast-Forward wordt ingetrokken of niet.

Er komen heel weinig overlast meldingen binnen. Dit kan zijn omdat er inderdaad weinig of geen incidenten zijn of men weet niet hoe een melding gemaakt kan worden. Meldingen kunnen gemaakt worden via tel. nummer 06-23280021. Indien de overlast/problematiek groter is, kan ook de politie (0900-8844) of bij spoed 112 gebeld worden. Het verzoek is om uw melding ook door te geven aan de begeleidingscommissie ( begeleidingscommissie-ldh@babuti.nl ).