Inschrijving voor BaBuTi Buurt BBQ & Bingo van 1 september is geopend!

Beste buurtbewoners!       

  

De zomervakantie staat weer voor de deur. We hopen natuurlijk allemaal op veel zomers weer en lekker uitrusten op vakantie.

Traditioneel staat op de laatste zaterdag van de zomervakantie natuurlijk ook weer de BaBuTi Buurt Barbecue op de planning!

Op 1 september aanstaande wordt het tentenkamp op het grasveld aan de Bastertkamp weer opgebouwd en we gaan weer gezellig barbecueën!

Dit jaar kunt u weer kiezen uit maar liefst drie verschillende pakketten (vlees/vis), diverse  soorten salades etc., en  uiteraard weer het ijsbuffet. 

Ook wordt het prijzenpakket van de Bingo en de verloting nog verder uitgebreid met spectaculaire prijzen!

Inschrijven is vooralsnog mogelijk tot uiterlijk 10 augustus 2018, ga met het ingevulde formulier naar Bastertkamp 30 & 31 of Ten Busschekamp 17 & 27 . Aanmelden is ook mogelijk via de mail. Stuur dan een mail naar info@babuti.nl.
Ben je het formulier kwijt of wil je alles nog eens online lezen?
Klik dan hieronder voor de flyer die voor 1 juli ook huis-aan-huis wordt bezorgd. Daar lees je ook alle voorwaarden voor deelname:

2018-06-00 flyer inschrijving BBQ-Bingo 2018 incl info

Bij vragen kunt je contact opnemen met het secretariaat, René Holkema  via email: secretaris@babuti.nl.

Stand van zaken Fast Forward (Leger des Heils)

In de vorige nieuwbrief (nr. 50) is gemeld dat de evaluatie met conclusie compleet gemaakt wordt en dat deze besproken zou worden met de wethouder. Het rapport is inmiddels gereed en besproken met de betrokken wethouder. Tijdens dit gesprek heeft de begeleidingscommissie een duidelijk negatief advies afgegeven naar de wethouder. Dit staat ook in de conclusie van het evaluatierapport. Het rapport is op te vragen bij het bestuur van BaBuTi.

Hoe gaat het nu verder? Het rapport ligt bij de gemeente en is inmiddels of zal aangeboden worden aan college van B&W. Zodra het college een reactie heeft gegeven, zal deze bekent gemaakt worden in de begeleidingscommissie.

In de afgelopen periode hebben de gemeente Zwolle en het LDH met elkaar gesproken. Tijdens een commissie bijeenkomst hebben ze bekend gemaakt, dat het project Fast Forward uit onze wijk zal verdwijnen. Dit betekent niet dat Fast Forward zal eindigen. Het LDH en gemeente Zwolle gaan bekijken in welke vorm en op welke locatie dit project voortgezet kan worden. De gemeente moet hier nog een officieel besluit over nemen.

Wat houdt dit nu concreet in voor onze wijk? Het LDH en gemeente Zwolle hebben ons toegezegd, dat ze het project in de wijk gaan afbouwen en dat het project over uiterlijk twee jaar zal eindigen in onze wijk. In deze twee jaar zal de begeleidingscommissie blijven bestaan om de eventuele overlast te blijven monitoren en om zich te laten informeren over de stand van zaken. Wat er na deze twee jaar met de woningen gaat gebeuren is nog niet geheel duidelijk. Of dat deze verkocht gaan worden op de particuliere markt of dat SWZ de woningen terugkoopt voor sociale huurwoningen. Wel is toegezegd, dat er geen speciale doelgroep van het LDH in de woningen zal komen.

Een officiële reactie van de gemeente en het Leger des Heils volgt nog.

Check je huurverhoging: informatie en puntentelling voor je huurwoning.

In de huurwijzer van dit voorjaar stonden weer twee interessante artikelen over de huurverhoging per 1 juli 2018 voor huurwoningen en hoe je de puntentelling voor jouw woning en situatie kunt berekenen.

Kijk, lees, controleer en maak bezwaar indien nodig!

Artikelen zijn te lezen met Acrobat reader (Download is HIER beschikbaar)

Zie ook de website van de woonbond: www.woonbond.nl/huren-en-recht/huurverhoging-2018

Verslag ALV 19 Maart 2018

Maandag 19 maart 2018 was de veertiende Algemente Leden Vergadering (ALV) van Bewonersvereniging BaBuTi.

De opkomst was matig te noemen (Naast het bestuur waren er slechts twee leden aanwezig!), en dat vinden we als bestuur best wel jammer. De ALV wordt gehouden zodat we met elkaar de koers van de vereniging kunnen bepalen, en zodat het bestuur verantwoording kan afleggen van de activiteiten. De vereniging is opgericht om de belangen van de buurt te behartigen. Daarbij hebben we uiteraard de input van de buurt hard nodig!

Hieronder worden de belangrijkste zaken die zijn besproken even kort samengevat:

  • De activiteiten van afgelopen jaar zijn geëvalueerd.   Activiteiten 2017 zijn goed bezocht. Buurtschoonmaakdag iets minder bezocht. Kleedjesmarkt tijdens de buitenspeeldag was geen succes. Kinderen konden niet spelen én verkopen. BBQ is goed bezocht.
  • Er is nog steeds een vacature voor een bestuurslid!
  • De financiële resultaten van 2017 en de begroting voor 2018 zijn besproken. Voornamelijk vanwege de verhuur waren de inkomsten afgelopen jaar weer wat hoger dan begroot. Er waren ook wat uitgaven wat hoger dan begroot, maar per saldo hebben we het jaar met een klein plusje kunnen afsluiten.
  •  De activiteiten van 2018 zijn besproken.

Het zou mooi zijn als er volgend jaar wat meer leden aanwezig kunnen zijn tijdens de ALV. Heeft u een idee hoe we de ALV aantrekkelijker kunnen maken? Laat het aan het bestuur weten!