Nieuwjaarsborrel 2018

Zaterdag 6 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. De kleine partytent was weer opgezet voor de BaBuTi-schuur, en er waren hapjes en drankjes om de sfeer te bevorderen. Dit jaar was de opkomst goed, en mochten we zo’n 30 mensen verwelkomen. We konden kennismaken met mensen die nieuw in de buurt waren, waaronder ook een paar bewoners van de Fast Forward huizen (van het Leger des Heils). Ook had het Leger des Heils een aantal lekkere hapjes meegenomen.

Aan iedereen die aanwezig was: Bedankt voor de gezelligheid!

 

Zaterdag 6 januari: Nieuwjaarsborrel bij de BaBuTi schuur!

 

BaBuTi wenst jullie allemaal een goede jaarwisseling en een gezond 2018!
Kom dan ook zaterdag 6 januari naar de nieuwjaars bijeenkomst van Bewonersvereniging BaBuTi en wens elkaar als buurtgenoten al het goede voor 2018!
BaButi zorgt natuurlijk voor een hapje en een drankje!

Van 17.00 tot 19.00 uur bij de BaBuTi-schuur (tegenover ten Busschekamp 19)

Informatie betreffende bestemmingsplan huizen Leger des Heils

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat het  gebruikmaken van flexplekken door ambulante medewerkers van het Leger des Heils in strijd is met het bestemmingsplan van deze woningen. Hier is tijdens de vergaderingen van de begeleidingscommissie al eerder aandacht voor gevraagd. Daarnaast hebben twee buurtbewoners de gemeente Zwolle verzocht het huidige bestemmingsplan te handhaven.

Afgelopen week hebben de leden van de begeleidingscommissie van het Leger des Heils de volgende melding gekregen van de de clustermanager Wim de Water:

In overleg met de Gemeente Zwolle is door het Leger des Heils besloten geen bestemmingsplan wijziging aan te vragen. Uiterlijk 1 september a.s. zullen de flexplekken aan  ten Busschekamp worden opgeheven. Er zal slechts kantoor worden gehouden door de woonbegeleiders
van de bewoners van Fast Forward voor afspraken die zij aan Ten Busschekamp hebben.
Vervolgens zal in de komende maanden bekeken worden hoe een plezierige, leefbare en veilige woonbuurt zoveel als mogelijk gewaarborgd kan blijven.
Tijdelijk zal er in de weekeinden een nachtwaker worden ingezet.