Digitale stukken ALV 2023 beschikbnaar

Negentiende algemene ledenvergadering Bewonersvereniging BaBuTi.

Aan alle leden van bewonersvereniging BaBuTi:

(Door de secretaris)

Dit jaar heeft het bestuur van bewonersvereniging BaBuTi besloten om de algemene ledenraadsvergadering net als voorgaande jaren weer digitaal te laten plaatsvinden.

Belangrijke punten in deze versie zijn dat het bestuur voorstelt om de vrijwillige bijdrage met ingang van het jaar 2024 te verhogen naar € 15,00. Het bestuur vraagt om deze hogere bijdrage omdat de kosten voor de activiteiten helaas ook fors zijn gestegen.

Daarnaast is in het rooster van aftreden Siranda de Ruiter aftredend. Zij stelt zich ook weer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur stelt dan ook voor Siranda  in de functie van algemeen bestuurslid aan te houden tot de ALV van 2027.

U als lid heeft uiteraard wel de mogelijkheid om de jaarstukken van de ALV te bekijken. Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u deze voor 15 april a.s. via mail in te dienen op info@babuti.nl. Alle leden krijgen een brief thuis met verdere gegevens en een inlogcode om de digitale ALV stukken te bekijken. Indien er geen onoverkomelijke bezwaren zijn is daarna het nieuwe huishoudelijke reglement van kracht (versie 19.0) en heeft het bestuur decharge over de financiële afrekeningen over 2022

De link nar de digitale ALV stukken vindt u HIER.

Inschrijving voor de BaBuTi Buurt BBQ van 27 augustus is geopend!

De zomervakantie staat weer voor de deur. We hopen natuurlijk allemaal op veel zomers weer en lekker uitrusten op vakantie.

Traditioneel staat op de laatste zaterdag van de zomervakantie natuurlijk ook weer de BaBuTi Buurt Barbecue op de planning!

Op 27 augustus aanstaande wordt het tentenkamp op het grasveld aan de Bastertkamp weer opgebouwd en we gaan weer gezellig barbecueën!

Dit jaar kunt u kiezen uit maar liefst drie verschillende pakketten (vlees/vis), diverse  soorten salades etc., en  uiteraard weer het ijsbuffet. 

Ook wordt het prijzenpakket van de Bingo en de verloting nog verder uitgebreid met spectaculaire prijzen!

Meld u snel aan voor de BaBuTi Buurt Barbecue. Dit kan door het hetformulier in te vullen en  in te leveren bij één van de bestuursleden. Zie het formulier voor meer details en de uiterste inleverdatum.

LET OP: LEES DE (CORONA) REGELS EN KOSTEN VOOR DE BABUTI BUURT BBQ AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET INSCHRIJFFORMULIER

Klik hieronder voor de flyer met het inschrijfformulier:

Inschrijfformulier met gegevens: DOWNLOAD

Note:

Net als vorig jaar gaan we weer een mooie BaBuTi Buurt BBQ organiseren. We vragen ook dit jaar weer een bijdrage van 5 euro voor een BBQ-pakket.

De salades, ijs  en de kinderpakketten zijn net als vorig jaar ook weer gratis.

En uiteraard is er weer een heel mooi Bingo prijzenpakket. Met de opbrengst van de bingo kaarten kunnen we de kosten voor de buurt BBQ een beetje dekken.

Zoals het nu staat zijn er geen Corona regels die gelden voor de BBQ. Mocht dit tussentijds veranderen dan houden wij u hiervan op de hoogte.

Woensdag 8 juni is eindelijk weer de Buitenspeeldag!

Van 14.00-17.00 uur!!!

Na twee jaar kan het weer: De buitenspeeldag! Op het grasveld aan de Bastertkamp! Met onder andere de stormbaan van 13,5 meter, uiteraard ook de airhockeytafel, de voetbaltafel en de springkussens!!!

(De te gebruiken spellen onder voorbehoud van onder andere het weer.)