Extra Algemene Ledenvergadering

Het bestuur zal binnenkort alle leden een brief sturen met daarin het voorstel om Dennis Slaat toe te laten treden tot het bestuur van Bewonersvereniging BaBuTi. Leden hebben tot 15 juni a.s. de tijd hier vragen over te stellen. Indien er na deze datum geen bezwaren zijn ingediend zal Dennis definitief aantreden als bestuurslid.

Voor vragen en /of bezwaren kan contact op genomen met secretariaat met vermelding van naam, lidnummer en motivatie.

Namens het bestuur, René Holkema

Nieuw bestuurslid!

Het bestuur van bewonersvereniging BaBuTi is erg blij dat zij kan meedelen dat kortgeleden buurtgenoot Dennis Slaat (woonachtig aan de Timmermeesterslaan) heeft aangegeven toe te willen treden tot het bestuur van onze buurtvereniging!

Enkele weken geleden heeft onze voorzitter Jet Dennis in een persoonlijk gesprek gevraagd, waarna hij aangaf graag toe te willen treden. Inmiddels heeft Dennis met de andere bestuursleden kennisgemaakt.

In de eerstvolgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen en natuurlijk bij onze komende activiteiten kunt u Dennis ook tegenkomen en kennismaken.

Om Dennis officieel te laten toetreden zal het bestuur binnenkort een extra (digitale) ALV uitschrijven.

Foto’s plantjesdag 20 april 2024

Hieronder de foto’s van de plantjesdag zoals gehouden op 20 april 2024. Door het weer was het helaas niet zo druk, maar met zijn allen hebben we toch een groot deel van de buurt van plantjes kunnen voorzien.

Iedereen bedankt voor de deelname!

 Zaterdag 20 april 2024      Plantjesdag!

Zaterdag 20 april organiseert bewonersvereniging BaBuTi weer een plantjesdag!

We willen graag samen met u in de buurt de perkjes rond de bomen voorzien van plantjes om zo de buurt er vrolijk en kleurrijk uit te laten zien voor de zomer.

Uiteraard hebben we daarbij de hulp nodig van zoveel mogelijk buurtgenoten.

DOE MEE!!

Bewonersvereniging BaBuTi zorgt voor perkplantjes, tuinaarde etc.

Koffie, thee en wat lekkers staan ook klaar!

Van 11:00 uur tot 13:00 uur

Graag verzamelen bij de BaBuTi schuur, (tegenover Ten Busschekamp 19)

Digitale ALV stukken ALV-2024 beschikbaar!

Dit jaar heeft het bestuur van bewonersvereniging BaBuTi besloten om de algemene ledenraadsvergadering net als voorgaande jaren weer digitaal te laten plaatsvinden.

Belangrijke punten in deze versie zijn dat het bestuurslid Johannes van der Vegt is af getreden en niet meer beschikbaar is.

Daarnaast zijn in het rooster van aftreden Leon van Steenwijk en René Holkema aftredend. Zij stellen zich ook weer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur stelt dan ook voor Leon en René als bestuurslid aan te houden tot de ALV van 2028.

U als lid heeft uiteraard de mogelijkheid om de jaarstukken van de ALV te bekijken. Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u deze voor 15 april a.s. via mail in te dienen op info@babuti.nl

Meer informatie vindt u in de online jaarstukken: Deze zijn voor leden HIER te downloaden. Alle leden ontvangen via een brief het wachtwoord voor dit beveiligd bestand.

U kunt uw reacties op deze voorstellen tot uiterlijk 15 april indienen bij de vereniging op mailadres info@babuti.nl, met duidelijke vermelding van uw naam, adres en lidnummer. Als er geen bezwaren etc zijn treden deze wijzigingen in per 15 april 2024 en heeft het bestuur decharge over de financiële afrekeningen.