14 juni: Buitenspeeldag 2023!

Ook dit jaar organiseert BaBuTi in onze buurt de buitenspeelmiddag! Op het grasveld aan de Bastertkamp, met onder andere schminken, de stormbaan van 13,5 meter, uiteraard ook de airhockeytafel, de voetbaltafel en de springkussens!!!

Van 14.00-17.00 uur!!!

(De te gebruiken spellen onder voorbehoud van onder andere het weer.)

Vissteiger aan de Bastertkamp is opgeknapt.

Afgelopen jaren was het waarschijnlijk iedereen een doorn in het oog: De vissteiger aan de Bastertkamp, welk in 2004 is geplaatst nadat BaBuTi destijds actie wijkbudgetten had gewonnen was totaal overwoekert door onkruid. Lang was er een discussie wie nu de verantwoordelijkheid heeft over het onderhoud van deze.

Afgelopen periode is een delegatie van het bestuur in gesprek geweest op het wijkservicepunt over een aantal wijk gerelateerde zaken. Ook is daar de vissteiger besproken. Wijkregisseur Monique Wiegers is daarna in actie gekomen en heeft de vissteiger helemaal laten schoonmaken en laten opnemen in het beheersplan om hiermee onderhoud te garanderen.

Zaterdag 22 april 2023 :    Plantjesdag!

Zaterdag 22 april organiseert bewonersvereniging BaBuTi weer een plantjesdag!

We willen graag samen met u in de buurt de perkjes rond de bomen voorzien van plantjes om zo de buurt er vrolijk en kleurrijk uit te laten zien voor de winter.

Uiteraard hebben we daarbij de hulp nodig van zoveel mogelijk buurtgenoten.

DOE MEE!!

Van 11:00 uur tot 13:00 uur

Graag verzamelen bij de BaBuTi schuur, (tegenover Ten Busschekamp 19)

Bewonersvereniging BaBuTi zorgt voor perkplantjes, tuinaarde etc.Na afloop bieden we een heerlijke kop soep aan met belegde broodjes!!!

Digitale stukken ALV 2023 beschikbnaar

Negentiende algemene ledenvergadering Bewonersvereniging BaBuTi.

Aan alle leden van bewonersvereniging BaBuTi:

(Door de secretaris)

Dit jaar heeft het bestuur van bewonersvereniging BaBuTi besloten om de algemene ledenraadsvergadering net als voorgaande jaren weer digitaal te laten plaatsvinden.

Belangrijke punten in deze versie zijn dat het bestuur voorstelt om de vrijwillige bijdrage met ingang van het jaar 2024 te verhogen naar € 15,00. Het bestuur vraagt om deze hogere bijdrage omdat de kosten voor de activiteiten helaas ook fors zijn gestegen.

Daarnaast is in het rooster van aftreden Siranda de Ruiter aftredend. Zij stelt zich ook weer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur stelt dan ook voor Siranda  in de functie van algemeen bestuurslid aan te houden tot de ALV van 2027.

U als lid heeft uiteraard wel de mogelijkheid om de jaarstukken van de ALV te bekijken. Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u deze voor 15 april a.s. via mail in te dienen op info@babuti.nl. Alle leden krijgen een brief thuis met verdere gegevens en een inlogcode om de digitale ALV stukken te bekijken. Indien er geen onoverkomelijke bezwaren zijn is daarna het nieuwe huishoudelijke reglement van kracht (versie 19.0) en heeft het bestuur decharge over de financiële afrekeningen over 2022

De link nar de digitale ALV stukken vindt u HIER.