Stand van zaken Fast Forward (Leger des Heils)

In de vorige nieuwbrief (nr. 50) is gemeld dat de evaluatie met conclusie compleet gemaakt wordt en dat deze besproken zou worden met de wethouder. Het rapport is inmiddels gereed en besproken met de betrokken wethouder. Tijdens dit gesprek heeft de begeleidingscommissie een duidelijk negatief advies afgegeven naar de wethouder. Dit staat ook in de conclusie van het evaluatierapport. Het rapport is op te vragen bij het bestuur van BaBuTi.

Hoe gaat het nu verder? Het rapport ligt bij de gemeente en is inmiddels of zal aangeboden worden aan college van B&W. Zodra het college een reactie heeft gegeven, zal deze bekent gemaakt worden in de begeleidingscommissie.

In de afgelopen periode hebben de gemeente Zwolle en het LDH met elkaar gesproken. Tijdens een commissie bijeenkomst hebben ze bekend gemaakt, dat het project Fast Forward uit onze wijk zal verdwijnen. Dit betekent niet dat Fast Forward zal eindigen. Het LDH en gemeente Zwolle gaan bekijken in welke vorm en op welke locatie dit project voortgezet kan worden. De gemeente moet hier nog een officieel besluit over nemen.

Wat houdt dit nu concreet in voor onze wijk? Het LDH en gemeente Zwolle hebben ons toegezegd, dat ze het project in de wijk gaan afbouwen en dat het project over uiterlijk twee jaar zal eindigen in onze wijk. In deze twee jaar zal de begeleidingscommissie blijven bestaan om de eventuele overlast te blijven monitoren en om zich te laten informeren over de stand van zaken. Wat er na deze twee jaar met de woningen gaat gebeuren is nog niet geheel duidelijk. Of dat deze verkocht gaan worden op de particuliere markt of dat SWZ de woningen terugkoopt voor sociale huurwoningen. Wel is toegezegd, dat er geen speciale doelgroep van het LDH in de woningen zal komen.

Een officiële reactie van de gemeente en het Leger des Heils volgt nog.

Check je huurverhoging: informatie en puntentelling voor je huurwoning.

In de huurwijzer van dit voorjaar stonden weer twee interessante artikelen over de huurverhoging per 1 juli 2018 voor huurwoningen en hoe je de puntentelling voor jouw woning en situatie kunt berekenen.

Kijk, lees, controleer en maak bezwaar indien nodig!

Artikelen zijn te lezen met Acrobat reader (Download is HIER beschikbaar)

Zie ook de website van de woonbond: www.woonbond.nl/huren-en-recht/huurverhoging-2018