Vissteiger aan de Bastertkamp is opgeknapt.

Afgelopen jaren was het waarschijnlijk iedereen een doorn in het oog: De vissteiger aan de Bastertkamp, welk in 2004 is geplaatst nadat BaBuTi destijds actie wijkbudgetten had gewonnen was totaal overwoekert door onkruid. Lang was er een discussie wie nu de verantwoordelijkheid heeft over het onderhoud van deze.

Afgelopen periode is een delegatie van het bestuur in gesprek geweest op het wijkservicepunt over een aantal wijk gerelateerde zaken. Ook is daar de vissteiger besproken. Wijkregisseur Monique Wiegers is daarna in actie gekomen en heeft de vissteiger helemaal laten schoonmaken en laten opnemen in het beheersplan om hiermee onderhoud te garanderen.