Digitale stukken ALV 2023 beschikbnaar

Negentiende algemene ledenvergadering Bewonersvereniging BaBuTi.

Aan alle leden van bewonersvereniging BaBuTi:

(Door de secretaris)

Dit jaar heeft het bestuur van bewonersvereniging BaBuTi besloten om de algemene ledenraadsvergadering net als voorgaande jaren weer digitaal te laten plaatsvinden.

Belangrijke punten in deze versie zijn dat het bestuur voorstelt om de vrijwillige bijdrage met ingang van het jaar 2024 te verhogen naar € 15,00. Het bestuur vraagt om deze hogere bijdrage omdat de kosten voor de activiteiten helaas ook fors zijn gestegen.

Daarnaast is in het rooster van aftreden Siranda de Ruiter aftredend. Zij stelt zich ook weer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur stelt dan ook voor Siranda  in de functie van algemeen bestuurslid aan te houden tot de ALV van 2027.

U als lid heeft uiteraard wel de mogelijkheid om de jaarstukken van de ALV te bekijken. Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u deze voor 15 april a.s. via mail in te dienen op info@babuti.nl. Alle leden krijgen een brief thuis met verdere gegevens en een inlogcode om de digitale ALV stukken te bekijken. Indien er geen onoverkomelijke bezwaren zijn is daarna het nieuwe huishoudelijke reglement van kracht (versie 19.0) en heeft het bestuur decharge over de financiële afrekeningen over 2022

De link nar de digitale ALV stukken vindt u HIER.