Digitale ALV stukken ALV-2024 beschikbaar!

Dit jaar heeft het bestuur van bewonersvereniging BaBuTi besloten om de algemene ledenraadsvergadering net als voorgaande jaren weer digitaal te laten plaatsvinden.

Belangrijke punten in deze versie zijn dat het bestuurslid Johannes van der Vegt is af getreden en niet meer beschikbaar is.

Daarnaast zijn in het rooster van aftreden Leon van Steenwijk en René Holkema aftredend. Zij stellen zich ook weer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur stelt dan ook voor Leon en René als bestuurslid aan te houden tot de ALV van 2028.

U als lid heeft uiteraard de mogelijkheid om de jaarstukken van de ALV te bekijken. Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u deze voor 15 april a.s. via mail in te dienen op info@babuti.nl

Meer informatie vindt u in de online jaarstukken: Deze zijn voor leden HIER te downloaden. Alle leden ontvangen via een brief het wachtwoord voor dit beveiligd bestand.

U kunt uw reacties op deze voorstellen tot uiterlijk 15 april indienen bij de vereniging op mailadres info@babuti.nl, met duidelijke vermelding van uw naam, adres en lidnummer. Als er geen bezwaren etc zijn treden deze wijzigingen in per 15 april 2024 en heeft het bestuur decharge over de financiële afrekeningen.