Leden voor de controlecommissie gezocht!

Het bestuur van BaBuTi is op zoek naar leden voor haar controlecommissie. De afgelopen jaren was er al een vacature in deze commissie. Nu heeft het huidige lid aangegeven uit de commissie te moeten stappen.

De controlecommissie is er voor de (jaarlijkse) controle van de afrekeningen van de vereniging. Dit is in principe 1 avond per jaar (in januari/februari). Tevens is de controlecommissie (volgens de afspraken in de huishoudelijke reglementen) bevoegd tussentijdse controles uit te voeren.

Bent u lid van bewonersvereniging BaBuTi en wilt u meer informatie of toetreden als lid van de controlecommissie? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging.