Informatie betreffende bestemmingsplan huizen Leger des Heils

De afgelopen periode is duidelijk geworden dat het  gebruikmaken van flexplekken door ambulante medewerkers van het Leger des Heils in strijd is met het bestemmingsplan van deze woningen. Hier is tijdens de vergaderingen van de begeleidingscommissie al eerder aandacht voor gevraagd. Daarnaast hebben twee buurtbewoners de gemeente Zwolle verzocht het huidige bestemmingsplan te handhaven.

Afgelopen week hebben de leden van de begeleidingscommissie van het Leger des Heils de volgende melding gekregen van de de clustermanager Wim de Water:

In overleg met de Gemeente Zwolle is door het Leger des Heils besloten geen bestemmingsplan wijziging aan te vragen. Uiterlijk 1 september a.s. zullen de flexplekken aan  ten Busschekamp worden opgeheven. Er zal slechts kantoor worden gehouden door de woonbegeleiders
van de bewoners van Fast Forward voor afspraken die zij aan Ten Busschekamp hebben.
Vervolgens zal in de komende maanden bekeken worden hoe een plezierige, leefbare en veilige woonbuurt zoveel als mogelijk gewaarborgd kan blijven.
Tijdelijk zal er in de weekeinden een nachtwaker worden ingezet. 

De gele prullenbakken.

Weet u dat de gele prullenbakken in de buurt (en ook in de rest van de stad) niet door gemeente worden geleegd? Deze gele prullenbakken zijn ‘geadopteerd’ door bewoners.

Omdat de gemeente een paar jaar geleden heeft besloten te bezuinigen op het aantal prullenbakken is er de optie gekomen dat bewoners deze mogen adopteren.

BaBuTi heeft 2 prullenbakken geadopteerd, welke op regelmatige basis worden geleegd door Anica van der Zee. Het gaat hierbij om de prullenbakken op het grasveld aan de Bastertkamp en die bij de vis-steiger. Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u terecht bij Anica en/of het BaBuTi-bestuur.

De gele prullenbak bij de grote speeltuin aan de Ten Busschekamp is geadopteerd door Sam Eijsbroek.

Stand van zaken Fast Forward van het Leger des Heils

Tijdens de laatste vergaderingen van de begeleidingscommissie van Fast Forward zijn een aantal punten aan bod gekomen die eruit springen, namelijk het bestemmingsplan, evaluatie en overlast meldingen

In de woningen aan de Ten Busschekamp 10-14 wonen niet alleen jongvolwassenen, maar er worden ook ruimtes als kantoor (flex plekken) gebruikt. Medewerkers van het Leger des Heils, die niets met Fast-Forward te maken hebben, kunnen daar administratieve werkzaamheden afhandelen. Dit blijkt in strijd te zijn met het bestemmingsplan. Het LDH gaat nu in overleg met de gemeente. Indien het LDH de kantoor ruimtes wil blijven gebruiken als flex plekken, zullen zij een vergunning of wijziging van het bestemmingplan moeten aanvragen.  Via https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken kunt u kijken of het LDH een aanvraag heeft gedaan.

Het evaluatie verslag is in basis gereed. Na de zomervakantie komt de commissie weer bijeen en zal het verslag definitief worden gemaakt, welke ter beoordeling naar de gemeenteraad zal gaan. Zij zullen dan bepalen of de vergunning van het project Fast-Forward wordt ingetrokken of niet.

Er komen heel weinig overlast meldingen binnen. Dit kan zijn omdat er inderdaad weinig of geen incidenten zijn of men weet niet hoe een melding gemaakt kan worden. Meldingen kunnen gemaakt worden via tel. nummer 06-23280021. Indien de overlast/problematiek groter is, kan ook de politie (0900-8844) of bij spoed 112 gebeld worden. Het verzoek is om uw melding ook door te geven aan de begeleidingscommissie ( begeleidingscommissie-ldh@babuti.nl ).