Verhuur tafels/stoelen/tenten

Onze vereniging BaBuTi bezit een aantal materialen die we gebruiken bij onze activiteiten. Denk hierbij aan sport- en spelmateriaal zoals springkussens en een opblaasbare stormbaan, maar ook partytenten, klaptafels en klapstoelen etc.

Jarenlang konden we deze materialen verhuren, waardoor we de kosten van onze activiteiten voor de buurtgenoten laag konden houden.

In corona-tijd is de verhuur vrijwel tot stilstand gekomen. Financieel had dat op de vereniging nog niet zo’n grote impact; we konden zelf ook weinig activiteiten organiseren, dus de kosten daarvoor waren ook laag.

Toen de verhuur weer een beetje ging aantrekken, ontstond er landelijk wat onrust en discussie over de veiligheid van springkussens. De verzekeringsmaatschappij waar we een aansprakelijkheidsverzekering hebben, wilde commerciële verhuur toen niet meer verzekeren. We zijn als bestuur met hen in gesprek gegaan, omdat wij ons niet konden vinden in het stempel “commercieel”. Wij organiseren onze activiteiten immers om de saamhorigheid in de buurt te vergroten, en zo de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Evengoed wilde de verzekeraar hier niet in mee gaan. Een verzekering die dat wel zou dekken zou honderden euro’s per jaar extra kosten. Daarmee houden we aan de verhuur nauwelijks nog iets over, terwijl het ons wel best veel werk kost.

We hebben als bestuur besloten te stoppen met verhuur van onze springkussens en stormbaan. We kunnen deze gelukkig nog wel gebruiken voor activiteiten voor leden van de vereniging.

We kunnen nog wel onze partytenten en tafels/statafels en stoelen verhuren. De prijzen voor deze materialen zijn als volgt:

  • Partytent 4×8 meter: 50 euro per dag
  • Partytent 4×4 meter: 30 euro per dag
  • Tafel/Statafel: 6,50 euro per dag
  • Klapstoel: 1,25 euro per dag.

Let op: Leden van BaBuTi krijgen een korting van minimaal 50% op de verhuurprijs!

Bestuurslid vertrekt: nieuw bestuurslid gezocht

Afgelopen vergadering heeft Johannes aangegeven dat hij gaat stoppen met zijn inzet als bestuurslid van BaBuTi. Johannes heeft ruim 8 jaar in het bestuur gezeten, wij bedanken hem zeer hartelijk voor al zijn inzet! Johannes zal niet per direct uit het bestuur stappen, hij heeft aangegeven aan te willen blijven tot de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) in Maart 2024.

Hierbij dan ook de oproep voor mensen uit de buurt om zich beschikbaar te stellen voor de functie van bestuurslid. Het bestuur heeft de wens om uit 5 personen te bestaan, dat geeft de mogelijkheid om wat zaken onderling te verdelen. We vergaderen ongeveer eens in de 6 tot 8 weken bij een bestuurslid thuis en we organiseren meestal 5 activiteiten per jaar.

Mocht je het leuk vinden om je op deze manier in te zetten voor de buurtvereniging, meld je dan aan bij René de secretaris (Bastertkamp 30) of bij Jet de voorzitter (Bastertkamp 31)! Meer info of aanmelden kan ook via info@babuti.nl