Bestuurslid vertrekt: nieuw bestuurslid gezocht

Afgelopen vergadering heeft Johannes aangegeven dat hij gaat stoppen met zijn inzet als bestuurslid van BaBuTi. Johannes heeft ruim 8 jaar in het bestuur gezeten, wij bedanken hem zeer hartelijk voor al zijn inzet! Johannes zal niet per direct uit het bestuur stappen, hij heeft aangegeven aan te willen blijven tot de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) in Maart 2024.

Hierbij dan ook de oproep voor mensen uit de buurt om zich beschikbaar te stellen voor de functie van bestuurslid. Het bestuur heeft de wens om uit 5 personen te bestaan, dat geeft de mogelijkheid om wat zaken onderling te verdelen. We vergaderen ongeveer eens in de 6 tot 8 weken bij een bestuurslid thuis en we organiseren meestal 5 activiteiten per jaar.

Mocht je het leuk vinden om je op deze manier in te zetten voor de buurtvereniging, meld je dan aan bij René de secretaris (Bastertkamp 30) of bij Jet de voorzitter (Bastertkamp 31)! Meer info of aanmelden kan ook via info@babuti.nl