Stand van zaken Fast Forward (Leger des Heils)

In de vorige nieuwbrief (nr. 50) is gemeld dat de evaluatie met conclusie compleet gemaakt wordt en dat deze besproken zou worden met de wethouder. Het rapport is inmiddels gereed en besproken met de betrokken wethouder. Tijdens dit gesprek heeft de begeleidingscommissie een duidelijk negatief advies afgegeven naar de wethouder. Dit staat ook in de conclusie van het evaluatierapport. Het rapport is op te vragen bij het bestuur van BaBuTi.

Hoe gaat het nu verder? Het rapport ligt bij de gemeente en is inmiddels of zal aangeboden worden aan college van B&W. Zodra het college een reactie heeft gegeven, zal deze bekent gemaakt worden in de begeleidingscommissie.

In de afgelopen periode hebben de gemeente Zwolle en het LDH met elkaar gesproken. Tijdens een commissie bijeenkomst hebben ze bekend gemaakt, dat het project Fast Forward uit onze wijk zal verdwijnen. Dit betekent niet dat Fast Forward zal eindigen. Het LDH en gemeente Zwolle gaan bekijken in welke vorm en op welke locatie dit project voortgezet kan worden. De gemeente moet hier nog een officieel besluit over nemen.

Wat houdt dit nu concreet in voor onze wijk? Het LDH en gemeente Zwolle hebben ons toegezegd, dat ze het project in de wijk gaan afbouwen en dat het project over uiterlijk twee jaar zal eindigen in onze wijk. In deze twee jaar zal de begeleidingscommissie blijven bestaan om de eventuele overlast te blijven monitoren en om zich te laten informeren over de stand van zaken. Wat er na deze twee jaar met de woningen gaat gebeuren is nog niet geheel duidelijk. Of dat deze verkocht gaan worden op de particuliere markt of dat SWZ de woningen terugkoopt voor sociale huurwoningen. Wel is toegezegd, dat er geen speciale doelgroep van het LDH in de woningen zal komen.

Een officiële reactie van de gemeente en het Leger des Heils volgt nog.

Check je huurverhoging: informatie en puntentelling voor je huurwoning.

In de huurwijzer van dit voorjaar stonden weer twee interessante artikelen over de huurverhoging per 1 juli 2018 voor huurwoningen en hoe je de puntentelling voor jouw woning en situatie kunt berekenen.

Kijk, lees, controleer en maak bezwaar indien nodig!

Artikelen zijn te lezen met Acrobat reader (Download is HIER beschikbaar)

Zie ook de website van de woonbond: www.woonbond.nl/huren-en-recht/huurverhoging-2018

Verslag ALV 19 Maart 2018

Maandag 19 maart 2018 was de veertiende Algemente Leden Vergadering (ALV) van Bewonersvereniging BaBuTi.

De opkomst was matig te noemen (Naast het bestuur waren er slechts twee leden aanwezig!), en dat vinden we als bestuur best wel jammer. De ALV wordt gehouden zodat we met elkaar de koers van de vereniging kunnen bepalen, en zodat het bestuur verantwoording kan afleggen van de activiteiten. De vereniging is opgericht om de belangen van de buurt te behartigen. Daarbij hebben we uiteraard de input van de buurt hard nodig!

Hieronder worden de belangrijkste zaken die zijn besproken even kort samengevat:

  • De activiteiten van afgelopen jaar zijn geëvalueerd.   Activiteiten 2017 zijn goed bezocht. Buurtschoonmaakdag iets minder bezocht. Kleedjesmarkt tijdens de buitenspeeldag was geen succes. Kinderen konden niet spelen én verkopen. BBQ is goed bezocht.
  • Er is nog steeds een vacature voor een bestuurslid!
  • De financiële resultaten van 2017 en de begroting voor 2018 zijn besproken. Voornamelijk vanwege de verhuur waren de inkomsten afgelopen jaar weer wat hoger dan begroot. Er waren ook wat uitgaven wat hoger dan begroot, maar per saldo hebben we het jaar met een klein plusje kunnen afsluiten.
  •  De activiteiten van 2018 zijn besproken.

Het zou mooi zijn als er volgend jaar wat meer leden aanwezig kunnen zijn tijdens de ALV. Heeft u een idee hoe we de ALV aantrekkelijker kunnen maken? Laat het aan het bestuur weten!

Zomeravond concert in onze wijk

We hebben een extra activiteit! Op maandagavond 9 juli 2018 komt (fanfare) muziekvereniging Kunst na Arbeid in samenwerking met BaBuTi een wijkconcert geven bij ons in de buurt.

Deze vereniging organiseert elk jaar, aan het einde van het seizoen, een aantal zomeravond concerten in Zwolle zuid. Ze doen dit graag in samenwerking met een buurtvereniging uit Zwolle zuid. Dit jaar is de keuze op BaBuTi gevallen.

Kunst na Arbeid verzorgt een concertavond van ongeveer anderhalf uur, met aan het begin van de avond ook enige uitleg over de instrumenten van een fanfare. Ook erg geschikt voor de jeugd!

Entree is gratis; BaBuTi zorgt voor koffie en thee en limonade.
Meer informatie volgt later.

We (het bestuur van BaBuTi) zijn erg benieuwd naar jullie reacties!

Foto zomeravond concert
Een voorgaand zomeravond concert van Kunst na Arbeid

Bekijk ook eens de website van Kunst na Arbeid: www.kna-zwolle.nl