Zaterdag 20 april 2024      Plantjesdag!

Zaterdag 20 april organiseert bewonersvereniging BaBuTi weer een plantjesdag!

We willen graag samen met u in de buurt de perkjes rond de bomen voorzien van plantjes om zo de buurt er vrolijk en kleurrijk uit te laten zien voor de zomer.

Uiteraard hebben we daarbij de hulp nodig van zoveel mogelijk buurtgenoten.

DOE MEE!!

Bewonersvereniging BaBuTi zorgt voor perkplantjes, tuinaarde etc.

Koffie, thee en wat lekkers staan ook klaar!

Van 11:00 uur tot 13:00 uur

Graag verzamelen bij de BaBuTi schuur, (tegenover Ten Busschekamp 19)

Digitale ALV stukken ALV-2024 beschikbaar!

Dit jaar heeft het bestuur van bewonersvereniging BaBuTi besloten om de algemene ledenraadsvergadering net als voorgaande jaren weer digitaal te laten plaatsvinden.

Belangrijke punten in deze versie zijn dat het bestuurslid Johannes van der Vegt is af getreden en niet meer beschikbaar is.

Daarnaast zijn in het rooster van aftreden Leon van Steenwijk en René Holkema aftredend. Zij stellen zich ook weer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur stelt dan ook voor Leon en René als bestuurslid aan te houden tot de ALV van 2028.

U als lid heeft uiteraard de mogelijkheid om de jaarstukken van de ALV te bekijken. Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u deze voor 15 april a.s. via mail in te dienen op info@babuti.nl

Meer informatie vindt u in de online jaarstukken: Deze zijn voor leden HIER te downloaden. Alle leden ontvangen via een brief het wachtwoord voor dit beveiligd bestand.

U kunt uw reacties op deze voorstellen tot uiterlijk 15 april indienen bij de vereniging op mailadres info@babuti.nl, met duidelijke vermelding van uw naam, adres en lidnummer. Als er geen bezwaren etc zijn treden deze wijzigingen in per 15 april 2024 en heeft het bestuur decharge over de financiële afrekeningen.

Zaterdag 6 januari 2024: Nieuwjaarsbijeenkomst!

Zaterdag 6 januari organiseert Bewonersvereniging BaBuTi wederom een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst!

Wij nodigen u uit om onder het genot van een hapje en een drankje uw medebuurtgenoten een goed en gezond 2024 te wensen.

Van 16:30 uur tot 18:00 uur

Bij de BaBuTi schuur, (tegenover Ten Busschekamp 19)

Verhuur tafels/stoelen/tenten

Onze vereniging BaBuTi bezit een aantal materialen die we gebruiken bij onze activiteiten. Denk hierbij aan sport- en spelmateriaal zoals springkussens en een opblaasbare stormbaan, maar ook partytenten, klaptafels en klapstoelen etc.

Jarenlang konden we deze materialen verhuren, waardoor we de kosten van onze activiteiten voor de buurtgenoten laag konden houden.

In corona-tijd is de verhuur vrijwel tot stilstand gekomen. Financieel had dat op de vereniging nog niet zo’n grote impact; we konden zelf ook weinig activiteiten organiseren, dus de kosten daarvoor waren ook laag.

Toen de verhuur weer een beetje ging aantrekken, ontstond er landelijk wat onrust en discussie over de veiligheid van springkussens. De verzekeringsmaatschappij waar we een aansprakelijkheidsverzekering hebben, wilde commerciële verhuur toen niet meer verzekeren. We zijn als bestuur met hen in gesprek gegaan, omdat wij ons niet konden vinden in het stempel “commercieel”. Wij organiseren onze activiteiten immers om de saamhorigheid in de buurt te vergroten, en zo de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Evengoed wilde de verzekeraar hier niet in mee gaan. Een verzekering die dat wel zou dekken zou honderden euro’s per jaar extra kosten. Daarmee houden we aan de verhuur nauwelijks nog iets over, terwijl het ons wel best veel werk kost.

We hebben als bestuur besloten te stoppen met verhuur van onze springkussens en stormbaan. We kunnen deze gelukkig nog wel gebruiken voor activiteiten voor leden van de vereniging.

We kunnen nog wel onze partytenten en tafels/statafels en stoelen verhuren. De prijzen voor deze materialen zijn als volgt:

  • Partytent 4×8 meter: 50 euro per dag
  • Partytent 4×4 meter: 30 euro per dag
  • Tafel/Statafel: 6,50 euro per dag
  • Klapstoel: 1,25 euro per dag.

Let op: Leden van BaBuTi krijgen een korting van minimaal 50% op de verhuurprijs!

Bestuurslid vertrekt: nieuw bestuurslid gezocht

Afgelopen vergadering heeft Johannes aangegeven dat hij gaat stoppen met zijn inzet als bestuurslid van BaBuTi. Johannes heeft ruim 8 jaar in het bestuur gezeten, wij bedanken hem zeer hartelijk voor al zijn inzet! Johannes zal niet per direct uit het bestuur stappen, hij heeft aangegeven aan te willen blijven tot de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) in Maart 2024.

Hierbij dan ook de oproep voor mensen uit de buurt om zich beschikbaar te stellen voor de functie van bestuurslid. Het bestuur heeft de wens om uit 5 personen te bestaan, dat geeft de mogelijkheid om wat zaken onderling te verdelen. We vergaderen ongeveer eens in de 6 tot 8 weken bij een bestuurslid thuis en we organiseren meestal 5 activiteiten per jaar.

Mocht je het leuk vinden om je op deze manier in te zetten voor de buurtvereniging, meld je dan aan bij René de secretaris (Bastertkamp 30) of bij Jet de voorzitter (Bastertkamp 31)! Meer info of aanmelden kan ook via info@babuti.nl