Nieuw bestuurslid!

Het bestuur van bewonersvereniging BaBuTi is erg blij dat zij kan meedelen dat kortgeleden buurtgenoot Dennis Slaat (woonachtig aan de Timmermeesterslaan) heeft aangegeven toe te willen treden tot het bestuur van onze buurtvereniging!

Enkele weken geleden heeft onze voorzitter Jet Dennis in een persoonlijk gesprek gevraagd, waarna hij aangaf graag toe te willen treden. Inmiddels heeft Dennis met de andere bestuursleden kennisgemaakt.

In de eerstvolgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen en natuurlijk bij onze komende activiteiten kunt u Dennis ook tegenkomen en kennismaken.

Om Dennis officieel te laten toetreden zal het bestuur binnenkort een extra (digitale) ALV uitschrijven.