Extra Algemene Ledenvergadering

Het bestuur heeft inmiddels alle leden een brief gestuurd met daarin het voorstel om Dennis Slaat toe te laten treden tot het bestuur van Bewonersvereniging BaBuTi. Leden hebben tot 15 juni a.s. de tijd hier vragen over te stellen. Indien er na deze datum geen bezwaren zijn ingediend zal Dennis definitief aantreden als bestuurslid.

Voor vragen en /of bezwaren kan contact op genomen met secretariaat met vermelding van naam, lidnummer en motivatie.

Namens het bestuur, René Holkema