Beste buurtgenoten.


Wij ontvingen onderstaand verzoek van het wijkservicepunt in Zwolle zuid:

De gemeente wil in Zwolle-Zuid graag in gesprek met verschillende hondeneigenaren om samen van gedachten te wisselen over het volgende.

Wat zijn nu precies de (veel) gebruikte honden uitlaatroutes in ons stadsdeel en zijn de voorzieningen langs de route, hondenhalte of afvalbak, voldoende.

En is men daarnaast voldoende op de hoogte van de opruim- en aanlijnplicht die we in Zwolle kennen?

Zo ja of nee, wat zouden we daar aan kunnen verbeteren?

Zijn er wellicht buurtgenoten met een hond die hier wel met de gemeente mee over in gesprek willen gaan? Bij voldoende animo wordt een gespreksmoment belegd.

Opgaaf kan via: info@babuti.nl.Wij zullen dit dan doorgeven aan het wijkservicepunt.

Voor de goede orde wel te vermelden dat BaBuTi dit niet organiseert. Wij sturen op verzoek dit bericht door.