De algemene ledenraadsvergadering (ALV) van 16 maart gaat NIET door.

TOEVOEGING 7 april 2020:

Aangezien het er naar uitziet dat er (door de Corona crisis) op korte termijn geen fysieke ALV zal kunnen plaatsvinden heeft het bestuur besloten om vanwege de situatie de belangrijkste punten van de ALV van 2020 voor te stellen in de (komende) nieuwsbrief van april 2020. Deze (extra) bijlage zal naar de leden van de vereniging worden verzonden. Er kan tot uiterlijk 30 april op worden gereageerd via mailadres info@babuti.nl.

Gezien de laatste ontwikkelingen omtrent het Corona virus vindt het bestuur van bewonersvereniging BaButi het maatschappelijk NIET verantwoord om de Algemene Ledenraadsvergadering van morgen, 16 maart door te laten gaan.

Via onder andere onze officiële organen (website en nieuwsbrief) zal binnenkort bekend worden gemaakt of deze ALV op een later moment zal worden gehouden.

Het bestuur van bewonersvereniging BaBuTi.